فهرست فیلم‌های دومین جشنواره بین‌المللی حقوق بشر افغانستان

در دومین جشنواره بین‌المللی فیلم حقوق بشر که امروز در کابل آغاز شد، شصت و پنج فیلم از میان ۳۸۰ فیلم نامزد، راه پیدا کرده اند.

برگزار کنندگان دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌ حقوق بشر، این فیلم ها را برای پنج روز از پنجم تا دهم اکتبر در کابل و ولایت مرکزی بامیان افغانستان به نمایش می‌گذارند و پس از نقد و بررسی هیات داوران هشت فیلم را به عنوان برندگان جشنواره گزینش می کنند.

به فیلم های برنده، جایزه نقدی و تندیس جشنواره اهدا می‌شود. این فیلم ها در سه بخش رده بندی شده اند.