پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سال انتظار: ۲۰۱۴ پایان کمدی مبارزه با تروریسم

در سال ۲۰۱۴ قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شواراهای ولایتی افغانستان برگزار شود، نیروهای خارجی پس از یک دهه این کشور را ترک کنند. از این سبب عده ای نگرانند و عده ای امیدوار، شماری برای سال آینده برنامه‌دارند و عده ای هم از حوادثی احتمالی پس از ۲۰۱۴می ترسند. "سال انتظار" مجموعه مطالبی است که در آن شماری از افغانها از بیم‌ها و امیدهای خود در سال آینده برای سایت فارسی بی‌بی‌سی می‌ نویسند.