سید اسحاق گیلانی، نامزد ریاست جمهوری افغانستان

Image caption سید اسحاق گیلانی از فرماندهان جهادی است

سید اسحاق گیلانی متولد سال ۱۹۵۴ میلادی است. او پشتون است و باشنده اصلی ولایت پکتیا است.

آقای گیلانی لیسانس در رشته اداره و تجارت و حقوق و علوم سیاسی دارد.

آقای گیلانی از سال ۲۰۰۵ به این سو نماینده مجلس نمایندگان بود و اکنون برای نامزدی در پست ریاست جمهوری از مجلس استعفا داده است.

او رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان است.

آقای گیلانی برای یک سال در ۲۰۰۰ میلادی به حیث مشاور با کشور هلند در زمینه مهاجران افغان کار کرده است.

آقای گیلانی از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ رئیس دانشگاه افغان در شهر پیشاور پاکستان بود.

وی بین سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ ،عضویت نشست قبرس برای صلح در افغانستان را داشت.

آقای گیلانی رئیس انجمن آگاهی و اتحاد ملی افغانستان بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ بود.

او در دوران حکومت مجاهدین در سال ۱۹۹۳ به عنوان معین وزارت امنیت افغانستان کار کرده است.

او یکی از فرماندهان جهادی افغانستان است. آقای گیلانی دستیار دبیرخانه 'اتحاد سه گانه' بوده، اتحادی از سه جریان که بر علیه شوروی سابق در افغانستان می‌جنگیدند.

او همچنین بین سالهای ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸ پست هایی را در جبهه ملی اسلامی افغانستان برعهده داشته است.