روزنامه‌های کابل: دوشنبه ۱۵ میزان

پایان روند ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری افغانستان و ثبت نام ۲۷ تن، مهم‌ترین عنوان مطالب تحلیلی روزنامه‌های کابل است.

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که فهرست نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار طولانی شد. اگر این فهرست تا روزهای نزدیک به اعلام نهایی فهرست نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی سیاسیون فشرده نشود، مشکل‌های جدی خلق خواهد کرد.

۸‌صبح نوشته که فهرست طولانی نامزدان، رای‌دهنده‌های اکثرا بی‌سواد را سردرگم می‌سازد.

۸‌صبح افزوده که 'ناکامی ‌طبقه سیاسی افغانستان در شکل‌دهی اجماع عمومی ‌و جلوگیری از پراکندگی سیاسی، نشان‌دهنده این است که نسل کنونی سیاستمداران، توانایی آن را ندارند تا فضای مناسب سیاسی شکل دهند. این نسل از سیاستمداران، صرف برای رسیدن به قدرت و ثروت، به صورت شخصی سیاست می‌کنند نه سازمانی و حزبی.'

روزنامه افغانستان می‌نویسد که نامزدان و سیاستمداران وقت زیادی را صرف تعیین معاونین اول و دوم خود کردند. یارگیری برای انتخابات وقت بسیاری از نامزدان را گرفت و با نگاهی بدبینانه دیده می‌شود که آن قدر که به یارگیری‌ها توجه شده به برنامه ها توجه نشده است.

افغانستان افزوده که برنامه های نامزدان تفاوت‌های مهم و اساسی چندانی با هم ندارند. حتی شماری از نامزدان که شعارهایی متفاوت با اختلافات بنیادی نسبت به مواضع رسمی داشتند، اکنون چیزی را می گویند که پیش از این بدان باور نداشتند.

روزنامه ماندگار نوشته گمان زیادی وجود دارد که چهره‌های ثبت نام کرده، با توجه به ترکیب معاونان و نفوذشان از مجراهای قومی ‌و حزبی بر مردم، فضای رقابت را تنگ‌تر بسازند.

ماندگار در ادامه به نگرانی‌هایی در انتخابات چون مشکل ناامنی، تقلب و معلوم نشدن نتیجه در دور اول انتخابات اشاره و تاکید کرده که برای حل این مشکلات تنها دولت باید برای برگزاری انتخابات شفاف و فراگیر بکوشد.

روزنامه اطلاعات روز نوشته که فصل یارگیری‌های انتخاباتی اکنون پایان یافته، اما کار کمیسیون مستقل انتخابات و ناظران داخلی و بین‌المللی بر روند انتخابات از امروز شروع شده است.

اطلاعات روز می‌نویسد که کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی باید مستقلانه و عادلانه درخواست نامزدی تمام افراد را بررسی کند و کمیسیون مستقل انتخابات باید دقیقا عملی شدن قوانین و مقررات انتخاباتی را نظارت کند.

روزنامه جامعه باز نیز می‌نویسد که حساسیت‌های مراحل پس از ثبت نام نامزدان بیشتر است.

نویسنده جامعه باز تاکید کرده که انتخاب مردم باید عقلانی صورت گیرد نه احساسی و عاطفی.

جامعه باز نوشته که عقلانیت سیاسی، در بند علایق قومی نیست و لازمه رفتار عقلانی، عبور از علایق و منافع قومی به سود منافع عمومی و شهروندی است.

همچنان روزنامه آرمان ملی نوشته که مردم افغانستان نیز باید مانند مردم دیگر کشورها برای انتخاب شان به برنامه ها توجه کنند.

آرمان ملی افزوده که مردم افغانستان باید برعکس گذشته، از مرزهای سنتی بگذرند و تعلقات قومی و نژادی را در نظر نگیرند.

مطالب مرتبط