پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار کمسیون مستقل انتخابات افغانستان به نامزدان احتمالی

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که بررسی اسناد و کارتهای رای دهی که داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده به این کمسیون سپرده اند، امروز آغاز می شود.

روند ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات سال آینده ساعت سه صبح دوشنبه پایان یافت. درکل 27 نفر برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و 2360 نفر برای نامزدی در انتخابات شوراهای ولایتی ثبت نام کرده اند.

فهرست ابتدایی نامزدها تا دو هفته دیگر و فهرست نهایی آنها پس از بررسی شکایات احتمالی علیه نامزدان و تایید این فهرست از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، در روز ۲۵ عقرب اعلام خواهد شد.

سریر احمد برمک، از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در گفتگویی با جواد صمیمی، هشدار داد که اگر ثابت شود نامزدان کارت های رای دهی جعلی و یا هم کارتهای را به کمیسیون سپرده اند که توسط نامزدان دیگر بکار رفته، ممکن است از نامزدی حذف شوند.