روزنامه‌های کابل: سه شنبه ۱۶ میزان

Image caption کارتون روز، روزنامه افغانستان

مباحث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و اظهارات رئیس جمهوری افغانستان برای جلوگیری از مداخلات در این انتخابات مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۱۶ میزان/مهر کابل است است.

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفته که در این دور انتخابات برای جلوگیری از مداخله در انتخابات دست باز دارد.

اما ۸‌صبح با استناد به اظهارات اوپوزیسیون نوشته که به نظر می‌رسد ارگ در این انتخابات یک نامزد مشخص دارد.

۸‌صبح افزوده که لازم است آقای کرزی در مشورت با احزاب سیاسی، نمایندگان جامعه مدنی و پارلمان افغانستان، ساختاری را ایجاد کند تا از مداخله مقامها و نهادهای دولتی در انتخابات جلوگیری شود.

۸‌صبح نوشته که بدون یک ساختار شفاف و مورد قبول همه، وعده دادن نمی‌تواند موجب قناعت افکار عمومی شود.

روزنامه اطلاعات روز به دو فرمان اخیر رئیس جمهوری افغانستان در مورد عدم مداخله نیروهای امنیتی و کارمندان دولتی در انتخابات اشاره کرده است.

اطلاعات روز می‌نویسد که به دنبال این فرامین، تاکید دیروزی آقای کرزی نشان می‌دهد که ممکن اراده یا تصمیم دخالت و تقلب مقام ها و عناصری در درون حکومت در روند انتخابات وجود داشته باشد که او تلاش دارد مانع آن شود.

اطلاعات روز نوشته که این امکان هم وجود دارد که آقای کرزی با این فرمانها، مسئولیت هر نوع تقلب و دخالت‌های منفی را از دوش خود بردارد.

اما به باور نویسنده اطلاعات روز، تا زمانی که اراده سیاسی پشت این تصمیم نباشد، مبارزه با تخطی کنندگان سخت است.

ماندگار می‌نویسد که پس از پایان روند ثبت نام نامزدان، اکنون زمان مشخص شدن برنامه‌های آنها است.

ماندگار نوشته که برخلاف کشورهای دیگر در افغانستان تا دیروز انتخابات اغلب حول افراد و نام و نشان آنها می‌چرخید و نامزدان انتخاباتی نیز با دادن شعارهای کلیشه ای می‌توانستند نظر مردم را جلب کنند.

اما به باور نویسنده ماندگار، اکنون درک و شعور سیاسی مردم افغانستان بالا رفته است و نامزدی می‌تواند رای مردم را به دست آورد که یک برنامه عملی داشته باشد.

روزنامه انصار به روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است.

انصار نوشته که تخلفاتی در این بخش صورت گرفته است.

انصار به طور نمونه از حضور مقامات دولتی در جمع هواداران شماری از نامزدان و اظهارات شماری از نامزدان یاد کرده است.

روزنامه جامعه باز حضور کمرنگ زنان را در بین نامزدان ریاست جمهوری افغانستان بررسی کرده است.

جامعه باز این غیبت زنان را حلقه ای گمشده خوانده و نوشته که این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است.

جامعه باز می‌نویسد که زنان در جوامع سختگیر سنتی با دانش پایین، قربانیان اصلی هستند.

جامعه باز افزوده که پس از ۲۰۰۱ تلاش هایی برای به صحنه آوردن زنان آغاز گردید اما به دلیل آماده نبودن جامعه و ضعف مدیریت این کار موفق نبود.

نویسنده جامعه باز خواسته که کارهایی برای آگاهی دهی عمومی صورت گیرد زیرا تنها آگاهی است که انسانها را از برخورد عاطفی باز می‌دارد.

مطالب مرتبط