پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توسعه و مدرن سازی میدان هوایی قندهار

مقامهای محلی ولایت قندهار در جنوب افغانستان از آغاز طرح توسعه و مدرن سازی میدان هوایی این ولایت خبرداده اند. به گفته رئیس میدان هوایی قندهار، در حال حاضر اجرای چندطرح توسعه یی به ارزش نه میلیون دالر ادامه دارد و انتظار می رود این برنامه تا پایان امسال تکمیل شود. فرودگاه بین المللی قندهار در دهه 1960 میلادی به کمک مالی دولت ایالات متحده امریکا احداث شد و در آن زمان از نخستین فرودگاه ها در منطقه به شمار میرفت.

گزارش مامون درانی را دراین مورد بشنوید.