پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا زنان کمتری در انتخابات کاندید شده اند؟

امسال تنها یک زن خود را در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کاندید کرده است. کمیسیون انتخابات می گوید که 334 زن دیگر هم نامزد انتخابات شورای های ولایتی هستند. در حالیکه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 افغانستان، دو زن خود را نامزد کرده بودند.

ناهید فرید عضو مجلس نمایندگان افغانستان، در گفتگو با نجیبه فیروز از دلایل حضور کمرنگ زنان در انتخابات ریاست جمهوری گفت.