خدیجه غزنوی؛ تنها نامزد زن در دور سوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

Image caption خانم خدیجه غزنوی ۱۴ سال قبل شوهرش را از دست داده و سر پرستی سه فرزندش را خود به دوش داشته

خدیجه غزنوی پدر و مادرش از ولایت غزنی درجنوب افغانستان است.

او در بدخشان افغانستان در شمال شرق افغانستان متولد و در ولایت قندوز در شمال شرق زندگی کرده است.

تا صنف ۱۲ در ولایت قندوز درس خوانده و تحصیلات تکمیلی خود را نیز در رشته حقوق به اتمام رسانده است.

خدیجه تاجر پیشه است و رئیس شرکت ابراهیم آسیا گروپ را به عهده دارد.

او به گفته خودش برای مدت ۹ سال برای ایجاد صلح در کشور فعالیت کرده و مدت شش ماه است که "سازمان صلح و همبستگی افغانستان" را پایه ریزی نموده است.

غزنوی می‌گوید که در هنگام فعالیت اجتماعی‌اش مردم از او خواسته که خود را برای احراز پست ریاست جمهوری کشور نامزد کند و این باعث شده که خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کند.

او ۱۴ سال قبل شوهرش را از دست داده و سر پرستی سه فرزندش را خود به دوش داشته است.

دختر خانم غزنوی در کانادا در رشته معماری درس می‌خواند و پسرش نیز از این کشور مدرک لیسانس دریافت کرده و فرزند سومش صنف ۱۰ مدرسه است.

او می‌گوید که مردم در جمع آوری صد هزار کارت رای دهی به او کمک کرده است و درصورتی‌که در انتخابات تقلب نشود او برنده انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.

معاون اول:محمد قاسم فایضی

معاون دوم: خیر محمد بارز