پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قرارداد نفت حوزه افغان -تاجیک

در افغانستان اقدام تازه‌ای برای معلوم کردن میزان ذخایر نفت و گاز در شمال این کشور آغاز شده است.

قرارداد نفت حوزه افغان تاجیک میان کشورهای افغانستان امارات متحده‌ عربی و ترکیه امضا شده است.

بر اساس تخمین‌های اولیه ٣ تریلیون متر مکعب گاز در این منطقه وجود دارد که برای سی سال نیاز افغانستان به گاز را تأمین می‌کند.

مصاحبه شهباز ایرج با جلیل جمرانی رئیس شرکت پطرولیم افغان را در این باره بشنوید.