پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه با محمد اسماعیل، وزیر پیشین انرژی و آب افغانستان

محمد اسماعیل، وزیر پیشین انرژی و آب و از اعضای بانفوذ جمعیت اسلامی افغانستان می‌گوید کسانی که باعث نجات افغانستان از اشغال خارجی ها شده اند نیازی به عذرخواهی ندارند. او به بی بی سی گفت که در مورد عذرخواهی ژنرال عبدالرشید دوستم، هبر جنبش ملی اسلامی افغانستان قضاوت نمی‌کند اما به صورت تلویحی از کارنامه خود دفاع کرد. اسماعیل خان برنامه عدالت انتقالی را نیز طرحی از سوی خارجی ها برای خدشه‌دار کردن چهره مجاهدین خواند. اسماعیل خان هرچند پس از سقوط حکومت دکتر نجیب الله، در غرب افغانستان در دو جبهه با نیروهای ژنرال دوستم و طالبان جنگید اما در جنگ های میان گروهی مجاهدین در کابل، دخالتی نداشت. محمد قاضی زاده در مصاحبه وِیژه با اسماعیل خان نخست از او در مورد عذرخواهی ژنرال دوستم پرسید.