مجلس افغانستان نام 'غاصبان هزاران جریب زمین‌های دولتی' را فاش کرد

Image caption کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت گفته که مقام های عالی رتبه دولتی هم در غصب زمین های دولتی سهم داشته اند

کمیسیون ویژه نظارت بر اعمال حکومت افغانستان در جلسه امروز مجلس نمایندگان فهرستی را از افرادی که در آن نام "غاصبان هزاران جریب زمین‌های دولتی" درج است، نشر کرده است.

اعضای این کمیسیون گفته‌اند که این فهرست شامل نام‌های پانزده هزار و سیصد نفر است که متهم به غصب بیش از یک و نیم میلیون جریب زمین دولتی در افغانستان هستند.

کمیسیون ویژه نظارت بر اعمال حکومت متشکل از کمیسیون‌های مختلف مجلس نمایندگان است و ۲۳ عضو دارد.

این کمیسیون ویژه گفته که پس از هشت ماه بررسی یافته‌اند که فرماندهان محلی، بزرگان قومی، مسئولان شهرداری‌ها، شماری از وزیران و ماموران بلند پایه دولتی هم در غصب زمین‌های دولتی دست داشته اند.

در این فهرست که کاپی آن در دسترس رسانه‌ها قرار گرفته نام های شماری از اعضای بلندپایه حکومتی و نمایندگان مجلس هم درج است که از ده تا ۹۵ هزار جریب زمین مربوط دولت را غصب کرده اند.

بیشترین اراضی غصب شده که در گزارش کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت آمده در ولایت های هلمند، نیمروز، ننگرهار، بلخ، ارزگان، تخار، کابل، سرپل و بادغیس است. بیشتر این ولایت‌ها زمین‌های مناسب برای زراعت دارند.

در این گزارش نام‌های ۱۹ نفر هم به عنوان غاصبان بزرگ زمین‌های دولتی و زراعتی یاد شده که شامل دو فرمانده جهادی، یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری و شانزده متنفذ محلی است و از ده تا ۹۵ هزار جریب زمین را غصب کرده اند.

اعضای این کمیسیون گفته‌اند که نام‌های غاصبان "زورمند" به علت عدم همکاری حکومت دراین فهرست جا داده نشده است.

زلمی مجددی، رئیس این کمیسیون در جلسه رسمی مجلس نمایندگان گزارش بررسی‌های یک ساله کمیسیون را خواند و گفت: "کمیسیون کارش را به گونه جدی بررسی و نهایی کرده است، اما متاسفانه به علت عدم همکاری جدی وزارت شهر سازی و وزارت زراعت و مالداری ما نتوانسته‌ایم تا به نام های غاصبان اصلی و بزرگ زمین درکشور دست بیابیم. با آنهم بیش از پانزده هزار تن درغصب زمین در کشور دست دارند و نزده تن شان کسانی هستند که هزاران جریب زمین را درکشور غصب کرده اند."

آقای مجدی گفت که زمین‌های دولتی به مقاصد "ساخت شهرک‌ها، ایجاد مجتمع‌های مسکونی در دهات، ساخت ساحات تجارتی و زراعتی" توسط غاصبان بزرگ، کوچک و متوسط غصب شده است.

این کمیسیون از شماری از تاسیسات غیرقانونی ایکه در زمین های غصب شده دولتی اعمار شده است، نام گرفت اما شماری از نمایندگان مجلس خواستار افشای نام صاحبان تاسیسات نیز شدند که این موضوع فضای مجلس را پر سر و صدا کرد.

آقای مجددی همچنین گفت که اراضی غصب شده به یک و نیم میلیون جریب زمین دولتی می‌رسد که ارزش آن هفت میلیارد دلار آمریکایی است. او افزود که در تهیه گزارش غاصبان زمین، منابع دولت افغانستان همکاری های لازم را با این کمیسیون نکرده اند.

بعضی از اعضای مجلس نمایندگان گفته‌اند که عدم همکاری حکومت در ترتیب فهرست نام غاصبان اصلی زمین‌های دولتی و همچنین ترس مجلس از افشای این نام‌ها زمینه را برای غصب بیشتر زمین های دولتی در افغانستان هموار کرده است.

این گزارش به سلسله گزارش قبلی کمیسیون ویژه نظارت بر اعمال حکومت افغانستان منتشر شده است. این کمیسیون گزارش قبلی خود را شش ماه قبل منتشر کرد اما به دلیل این که نام غاصبان زمین های دولتی در آن درج نبود، مجلس گزارش را ناقص ارزیابی کرد و خواستار بررسی های بیشتر شد.

در گزارش تازه این کمیسیون اما شهرت غاصبان زمین‌های دولتی ایکه تا ۹۵ هزار جریب زمین را غصب کرده اند درج است.

مجلس نمایندگان افغانستان گفته که در مورد چگونگی استرداد زمین‌های غصب شده بعدا تصمیم خواهد گرفت.

مطالب مرتبط