روزنامه‌های کابل: دوشنبه ۲۹ میزان

Image caption تفسیر ممنوع، روزنامه جامعه باز

روزنامه‌های ۲۹ میزان/مهر کابل، امروز هم به موضوع تاخیر اعلام فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری و روابط افغانستان و آمریکا پرداخته‌اند.

قرار بود فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری به تاریخ ۲۷ میزان اعلام شود اما اعلام این فهرست تا فردا ۳۰ میزان به تاخیر افتاد. بررسی موضوع 'شهروندی دوگانه' نامزدان و معاونان‌شان دلیل اصلی این تاخیر خوانده شده است.

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد به‌نظر می‌رسد برنامه‌ریزی‌هایی که برای انتخابات صورت گرفته، از پیش ناسنجیده بوده و حالا نواقص این برنامه‌ریزی آشکار می‌شود.

۸‌صبح نوشته که باید کمیسیون انتخابات، تاخیر اداره‌های دولتی از جمله وزارت خارجه در پاسخ‌دهی به نامه‌اش را پیش‌بینی می‌کرد.

نویسنده ۸‌صبح همچنان مهلت برای شکایات انتخاباتی که ۴۸ ساعت در نظر گرفته شده، ناکافی خوانده و خواهان تمدید آن است.

روزنامه اطلاعات روز می‌نویسد که اعلام فهرست ابتدایی نامزدان در حقیقت نخستین مرحله برای راه یافتن در صحنه‌ رقابت‌ها و پیکارهای انتخاباتی می‌باشد.

اطلاعات روز نوشته که بررسی شهروندی دوگانه نامزدان از وظایف و مسئولیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات است و این نهاد باید مطمئن شو‌د که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دارای تابعیت دیگری غیر از تابعیت افغانستان نمی‌باشند؛ اما نباید این امر به ابزاری به دست حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات برای از صحنه به در کردن رقبایش تبدیل شود.

اطلاعات روز افزوده که این پروسه باید شفاف و عادلانه بررسی گردد.

روزنامه افغانستان می‌نویسد که با توجه به حساسیت فوق العاده‌ای که نسبت به روند برگزاری انتخابات آینده وجود دارد و انتقادها و بی‌باوری‌هایی که در رابطه با ظرفیت و توانایی‌های کمیسیون انتخابات موجود است، هر نوع تأخیر در روند کاری کمیسیون مستقل انتخابات می‌تواند پرسش برانگیز باشد.

افغانستان نوشته که تاخیر در روند کار کمیسیون از یک طرف سبب می‌گردد تا روندهای بعدی نیز با تاخیر رو به رو شود و از جانب دیگر موجب سوظن‌ها و سوتفاهم‌ها در سطح جامعه می‌گردد.

به باور نویسنده افغانستان، اگر به حجم نگرانی‌ها و شایعه پراکنی‌هایی در مورد این موضوع، نگاه شود و تاثیر و پیامد این نگرانی‌ها و شایعه پراکنی‌ها در انتخابات مورد بررسی قرار بگیرد، آن وقت فهمیده‌ می‌شود که تاخیر در تقویم انتخابات تا چه حد می‌تواند برای کمیسیون و برای انتخابات آینده پر درد سر و زیان‌بار باشد.

روزنامه ماندگار می‌نویسد که هر قدر که در اعلام فهرست ابتدایی تعلل صورت گیرد، به همان اندازه زمان برای کارزار انتخاباتی کم می‌شود که این به نوبه خود مشکلات دیگری را به بار می‌آورد.

ماندگار نوشته که مقامات کمیسیون مستقل انتخابات باید مطابق قانون رفتار کنند و این فهرست را به زودترین فرصت اعلام کنند.

این روزها در روزنامه های کابل، بحث روابط افغانستان و آمریکا نیز گرم شده است.

روزنامه دولتی انیس نوشته که پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا باید منافع ملی افغانستان را تضمین کند.

انیس به برگزاری جرگه مشورتی اشاره کرده و می‌نویسد که جرگه ها در گذشته های افغانستان بسیاری از مشکلات را حل کرده اند و این بار نیز باید اشتراک کنندگان جرگه تصمیم منطقی و درستی را در مورد امضای پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا بگیرند.

روزنامه سروش ملت نیز به برگزاری جرگه مشورتی پرداخته است.

سروش ملت از لحاظ قانونی برگزاری این جرگه را بررسی کرده و نوشته که صلاحیت برگزاری این جرگه را رئیس جمهوری افغانستان دارد.

مطالب مرتبط