سرور دانش، از وزارت تا نامزدی ریاست جمهوری

سرور دانش که در کابینه قبلی افغانستان نیز به عنوان وزیر عدلیه/ دادگستری کار کرده است، در رشته‌های حقوق و فقه اسلامی تحصیل کرده است.

آقای دانش عضویت لوی جرگه‌های اضطراری و تصویب قانون اساسی را داشته و یکی از اعضای کمیسیون های تسوید و تدوین قانون اساسی افغانستان بوده است.

آقای دانش قبل از آن که در سال ۲۰۰۵ وارد کابینه حامد کرزی شود، برای مدت کوتاهی به عنوان نخستین والی ولایت تازه تشکیل دایکندی کار کرد.

او متولد سال ۱۳۴۰ است و تحصیلات عالی خود را در کشورهای عراق، سوریه و ایران، در رشته حقوق، ثقافت و معارف اسلامی به پایان رسانده است.

او در استان دایکندی، در روستای اشترلی زاده شده است.

آقای دانش نویسنده است و از او اثار زیادی منتشر شده است.