روزنامه‌های کابل: دوشنبه ششم عقرب

Image caption کارتون روز، روزنامه افغانستان

سفر رئیس جمهوری افغانستان به لندن برای شرکت در چهارمین نشست سه جانبه پاکستان، افغانستان و بریتانیا، مهمترین عنوان مطالب تحلیلی روزنامه های ششم عقرب/آبان کابل است.

روزنامه اطلاعات روز نوشته که این چهارمین دور این نشست هاست اما تاکنون متأسفانه تمامی نشست‌های قبلی بی‌ثمر خاتمه یافته و هیچ‌گونه دست‌آوردی نصیب دولت افغانستان نشده است. هیچ‌یک از تعهداتی که این دو کشور در نشست‌های قبلی خصوصا در زمینه مبارزه با تروریسم و پروسه مصالحه داشته‌اند، عملی نشده و چشم‌انداز روشنی نیز برای آن دیده نمی‌شود.

اطلاعات روز افزوده که روابط افغانستان و پاکستان به عنوان دو متحد اصلی جنگ با تروریسم، از متغیرهای اصلی پیروزی جنگ افغانستان بوده که برای مأموریت نظامی ناتو و مسئولیت سیاسی جامعه‌ی جهانی حیاتی می‌باشد.

نویسنده اطلاعات روز تاکید می‌کند که از همین رو است که اعضای ناتو هرکدام تلاش می‌کنند بانی نشست‌ها و مذاکرات افغانستان با پاکستان باشند و بحث‌ها و روندهای سیاسی و اقتصادی متعددی را برای تقویت همکاری‌ها میان این دو همسایه به راه بیندازند.

روزنامه جامعه باز نوشته که روابط افغانستان و پاکستان همواره کلاف سردرگمی‌بوده است و هیچگاه از شفافیت، پایداری و سویه‌های اعتمادزا و سازنده‌ای برخوردار نبوده است. وجه غالب این روابط، سوء تفاهم و بی‌اعتمادی بوده است.

جامعه باز می‌نویسد که پاکستان همواره کوشیده است چه در منظر خارجیان و جامعة بین‌الملل و چه در برابر افغانستان از خود چهره‌ای مقتدر و مسلط یک برادر بزرگ‌تر برای همسایه‌اش (افغانستان) بتراشد.

نویسنده جامعه باز به سفر رئیس جمهوری افغانستان به بریتانیا اشاره کرده و نوشته که چنین گفت‌وگوهایی زمانی سودمند و نتیجه‌بخش خواهد بود که صادقانه و ‌بر منافع و مصالح متقابلِ به‌ رسمیت‌ شناخته‌شده استوار باشد.

روزنامه انصاف نیز می‌نویسد که ملت افغانستان بی اندازه خوشحال می‌شود اگر از سران همسایه جنوبی خود، صداقت ببیند.

انصاف نوشته که در سیاست پاکستان افغانستان و مردم آن، نه به عنوان دوست، بلکه به عنوان رقیب و دشمن منافع ملی آنان، شناخته می‌شوند.

نویسنده انصاف به این باور است تاز مانی که افغانستان قوی نشود و بر قدرت داخلی خود اتکا نکند، همسایه جنوبی آن دست از شرارت برنخواهد داشت.

روزنامه آرمان ملی نوشته: "در اجلاس لندن، به پاکستان سبق/درس داده شود."

آرمان ملی نوشته که باید کوشید تا به پاکستانی ها این را فهماند که موجودیت یک افغانستان بی ثبات، پاکستان را نیز دچار عقب مانی می کند.

آرمان ملی می نویسد که گریز پاکستان از اجرای آنچه با افغانستان تعهد کرده، چیز تازه ای نیست و افغانستان هر روز آسیب های فراوانی از جانب پاکستان می‌بیند .

نویسنده آرمان ملی به تاکید از رهبران پاکستان خواسته تا سعی کنند در راه مبارزه با تروریسم فعالتر و صادقانه عمل کنند.

مطالب مرتبط