چرا بریتانیا میزبان مجمع اقتصادی جهان اسلام است؟

Image caption این اولین بار است که این کنفرانس در کشوری خارج از جهان اسلام برگزار می‌شود

امروز بریتانیا میزبانی مجمع اقتصادی جهان اسلام را به عهده خواهد داشت. نمایندگان بیش از ۱۱۵ کشور، به شمول افغانستان در نهمین کنفرانس اقتصادی جهان اسلام اشتراک می‌کند.

افغانستان در یک دهه اخیر شاهد رشد چشمگیر اقتصادی بوده است. حالا چالشی که در برابر این کشور قرار دارد این است که چگونه آهنگ چنین رشدی را حفظ کند. حضور افغانستان در کنفرانس اقتصادی جهان اسلام فرصتی است برای افزایش فرصت‌های تجاری برای شرکت‌های افغانی و رشد سرمایه گذاری (به شمول بانکداری اسلامی).

این کار در کل رفاه اقتصادی افغانستان را بهبود می‌بخشد، فرصتهای مورد نیاز شغلی را فراهم می‌کند و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را که باعث جمع‌آوری مالیات بیشتر می‌شود، افزایش می‌بخشد.

از نظر من، مجمع اقتصادی جهان اسلام مبین پدیدار شدن روابط جدید اقتصادی میان کشورها، ادیان و فرهنگ‌ها است. بعضی از کشورها خواهان آن هستند تا سرمایه‌گذاری‌ها مطابق به احکام دینی صورت گیرند.

تعدادی از کشورها با توجه به بحران مالی، بیشتر به اصول توازن، ریسک‌های مشترک، تناسب‌ و شفافیت مالی توجه دارند. در حالی که شماری دیگر از کشورها مجذوب پتانسیل یک صنعت (معاملات مالی اسلامی) به ارزش حدود ۱.۵۸ تریلیون دلار شده‌اند که سالانه تا ۱۵ در صد رشد دارد.

تمایل به سرمایه‌گذاری و بانکداری اسلامی به صورت روزافزون در حال قوی‌تر شدن است.

بریتانیا، به مثابه خانه‌ای برای سرمایه مالی و حقوقی جهان، بازیگر جهانی مهمی در عرصه امور مالی اسلامی است و وضعیت، غنامندی و بازار رقابتی آن، این کشور را قادر می‌سازد تا خدمات منحصر به فردی ارائه کند.

در حالی که هیاتهای شرکت کننده در این کنفرانس در جریان این هفته با هم دیدار می‌کنند، بریتانیا با تجربه، تخصص، نوآوری و ارتباطات خود برای فایق آمدن بر چالش‌های جهانی، به روی کسب و کار باز است. بازار ۲۴ ساعته بریتانیا برای بسیاری از اقتصادها فرصت ساز است.

به همین دلیل ما به عنوان گزینه‌ای برای همکاری شناخته می شویم و این هفته کنفرانس اقتصادی جهان اسلام موقعیت بریتانیا را به عنوان یک کشور پیشرو غربی در عرصه کسب و کار مالی اسلامی تحکیم خواهد بخشید.