پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث فرهنگی: فعالیت‌ فرهنگی زنان افغان

تاثیر تحولات دهه‌ی اخیر در افغانستان بیش از همه در زندگی زنان افغان بارز بوده است . زنانی که زمانی حق آموزش و کار و حضور در اجتماع را نداشتند در یک‌ دهه گذشته به دانشگاه ها، فرهنگسراها و مراكز آموزشی و بالاترین سطوح دولت و سیاست راه یافتند. در عرصه فعالیت‌های فرهنگی نیز بانوان افغان حضور پررنگی داشتند و گام های مهمی را برداشتند.

اما در افغانستان، که جامعه­ای مرد‌‌‌سالار با ساختار و بافت ‌سنتی دارد، شکاف جنسیتی بیش از هر شکاف دیگر برجسته تر بوده است .از این رو چالش های فراوانی فرا‌راه فعالیت فرهنگی زنان افغان وجود داشته است. با آن هم طی سالیان اخیر شماری از زنان افغان توانستند درآثار و آفریده های فرهنگی-هنری خود هنجار‌های سنتی جامعه را به چالش بکشند.

اخیراً بی بی سی برای یک هفته مجموعه برنامه‌های ویژه‌ای را زیر نام "صد زن؛ نیمی از جهان سخن می گوید" راه اندازی کرد.

به همین مناسبت در بحث فرهنگی هفته محب مدثر فعالیت‌های فرهنگی زنان افغان را با چهار فعال عرصه‌های مختلف هنری و فرهنگی بررسی کرده است .

دکتور صحرا کریمی فیلمساز افغان، مارال طاهری شاعر افغان مقیم مشهد ایران، الهه سرور آوازخوان افغان مقیم بریتاینا و فرزانه سلطانی هنرپیشه تئاتر مقیم بریتانیا.