پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روز جهانی حفاظت از محیط زیست

سازمان ملل متحد هشدار داده اگر منابع طبیعی که زندگی مردم و محیط زیست را تامین می کند از بین برود، صلح تامین نخواهد شد.

دبیر کل سازمان ملل متحد در روز جهانی جلوگیری از آسیب های محیط زیستی در جریان نبرد های مسلحانه گفته کشور های جنگ دیده تنظیم منابع طبیعی را در اولویت قرار بدهند.

در افغانستان جنگ های سه دهه گذشته به محیط زیست و جنگلات آسیب چه آسیبی رسانده است؟

سید انور خبرنگار بی بی سی در کابل از وضعیت جنگلات درشرق و جنوب این کشور گزارشی می دهد.