پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهاجران افغان در انتخابات آینده ریاست جمهوری.

کمیسیون انتخابات افغانستان در مورد احتمال عدم شرکت مهاجران افغان در ایران و پاکستان در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان هشدار داده است. این کمیسیون گفته که اگر تا سه هفته دیگر ۵۰ میلیون دلار در اختیار این نهاد قرار نگیرد، زمینه شرکت مهاجران ساکن در این دو کشور در انتخابات آینده فراهم نخواهد شد.

بخش اعظم منابع مالی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ۱۳۹۳ از سوی کشورها و نهادهای بین‎المللی تامین می‎شود. با این وصف، کمیسیون انتخابات می گوید که بودجه ای به منظور زمینه سازی برای انتخابات در کشورهای همسایه در اختیار این نهاد قرار نگرفته است.

این نهاد هشدار داده که در صورت عدم تأمین بودجه، بیش از سه میلیون مهاجر افغان در کشورهای ایران و پاکستان فرصت شرکت در انتخابات بهار ۱۳۹۳ را از دست خواهند داد.

در برنامه صدای شمای روز پنجشنبه همین موضوع را به گرفتیم: به نظر شما شرکت مهاجران افغان در بیرون از کشور بویژه در ایران و پاکستان چه اهمیتی در انتخابات آینده و مشروعیت حکومت آینده خواهد داشت؟ تا چه اندازه محروم شدن افغانهای ساکن در خارج از کشور از روند رأی دهی به دلیل نبود بودجه می تواند قابل توجیه باشد؟

نعیم ایوب زاده رییس «بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان» مهمان برنامه صدای شمای این هفته بود.