پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث فرهنگی‌:‌ وضعیت تئاتر در افغانستان

نزدیک به یک قرن از پایه‌گذاری تئاتر معاصر در افغانستان می گذرد.

در این مدت تئاتر افغانستان فراز و فرود‌های زیادی را تجربه کرده است. در برخی زمان ها پادشاه ، مقامات ارشد دولتی و نخبگان جامعه همه از حامیان تئاتر بوده اند و در زمان های نیز تئاتر از روی صحنه ها برچیده شده و به متاع بی خریداری مبدل شده است.

در بیش از یک دهه اخیر تئاتر افغانستان دوباره شروع به فعالیت کرد و در کنار تئاتر دولتی افغانستان گروه های مختلف تئاتری نیز آغاز به کار کرده اند. در این مدت تلاش های پراگنده ای برای احیای تئاتر در افغانستان و حرفه ای ساختن این هنر صورت گرفته است . اما برخی از منتقدان این تلاش ها را برای رشد تئاتر افغانستان کافی نمی دانند.

در بحث فرهنگی این هفته محب مدثر وضعیت تئاتر در افغانستان را با سه فعال عرصه تئاتر و نمایش به بررسی گرفته است.

عبدالغور شریعتی رئیس تیاتر ملی افغانستان ، هارون نوری کارگردان تئاتر و مسئول گروه هنری "دف ریکوردز" و ولی‌شاه بهره از فعالان ساحه تئاتر در هرات.