روزنامه‌های کابل: یکشنبه ۱۹ عقرب

Image caption کارتون روز، روزنامه افغانستان

استیضاح وزیر امور مهاجرین افغانستان و احتمال آزادی شماری از زندانیان بازداشت شده در عملیات آمریکایی ها، مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه های ۱۹ عقرب/آبان کابل است.

'ابقای سوال برانگیز'

روز گذشته مجلس نمایندگان، جماهیر انوری وزیر مهاجرین این کشور را به دلیل "سوء استفاده از مقام، فساد در اداره و سیاست گذاری‌های نادرست در قبال مهاجرین افغانستان" استیضاح کرد که منجر به رد صلاحیت او نشد.

روزنامه ۸‌صبح در مطلبی زیر عنوان "ابقای سوال برانگیز" نوشته اتهام‌هایی که بر وزیر مهاجران وارد شده بود، نیاز به بررسی جدی‌تر و دقیق‌تر داشت.

۸‌صبح افزوده به‌نظر می‌رسد که برخی از نمایندگان معامله‌های پنهانی هم انجام داده بودند و تجربه هم نشان داده که برای برخی از نمایندگان منافع کوچک شخصی و معامله‌های پنهانی‌شان مهم است.

نویسنده ۸‌صبح نوشته 'تا هنوز هم روشن نیست که آیا اراده و تصمیم نمایندگان را منافع عمومی کشور شکل می‌دهد، یا معامله‌های کوچک و پنهانی با مقام‌های عالی‌رتبه؟ گمان معامله بسیار جدی است.'

روزنامه چراغ می‌نویسد که توضیحات آقای انوری قناعت نمایندگان معترض را فراهم نکرد؛ اما عبدالرئوف ابراهیمی، مجلس را به سوی رأی قناعت و عدم قناعت رهنمون کرد و در نتیجه اکثریت نمایندگان به پاسخ های وزیر مهاجرین رأی قناعت دادند.

روزنامه اطلاعات روز می‌نویسد که باز هم تکرار مکرر بازی ناکام استیضاح در مجلس نمایندگان و افت اقتدار مجلس نمایندگان در برابر حکومت.

اطلاعات روز نوشته که 'وزارت امور مهاجرین یکی از ناکارآمد‌ترین ارگان‌های حکومت افغانستان است و جماهیر انوری در میان دیگر مقام‌های حکومت افغانستان عریان‌ترین پرونده‌های فساد و سو‌ء استفاده را با خود حمل می‌کند.'

Image caption تفسیر ممنوع، روزنامه جامعه باز

اطلاعات روز افزوده که ابقای وزیر امور مهاجرین، سیلی محکمی بر صورت مجروح چند میلیون آواره و مهاجر افغان بود و دست نوازشی بر چندسال ناکارآمدی، فساد و خویش‌خوری جناب وزیر در یکی از مهم‌ترین ارگان‌های حکومت افغانستان.

نویسنده اطلاعات روز نوشته که اکنون مردم افغانستان اعتمادشان را به مجلس نمایندگان از دست داده و دیگر کمتر به شعار و صلاحیت این نهاد در حکومت‌داری و تطبیق قانون اعتماد می‌کنند.

'آیا از آزاد ساختن ملا دستگیر، عبرت نگرفته‌اید؟'

روزنامه آرمان ملی می‌نویسد که واشنگتن پست گزارشی را منتشر کرده که قرار است حکومت افغانستان هشتاد درصد توقیف شدگان در عملیات آمریکایی ها را آزاد سازد.

آرمان ملی نوشته که در گذشته شماری از همچو افراد آزاد شده، دوباره به جبهه جنگ رو آورده و در برابر نیروهای امنیتی افغانستان جنگیده اند.

نویسنده آرمان ملی از حکومت خواسته که با این مساله جدی برخورد کند و سهل انگارانه تصمیم نگیرد.

روزنامه افغانستان نیز می‌نویسد زندانیانی که توسط نیروهای بین المللی و خصوصا نیروهای آمریکایی در بیش از ده سال گذشته نگهداری می‌شدند، بیشتر به اتهام ارتباط با گروه های تروریستی و فعالیت های تروریستی دستگیر و زندانی شده اند.

افغانستان نوشته که آزادی این افراد تاثیر بسیار منفی بالای روحیه نیروهای امنیتی افغان دارد.

نویسنده افغانستان به این باور است که بی توجهی به وضعیت چنین زندانیان، عواقب جدی و خطرناکی را برای دولت افغانستان می‌تواند در پی داشته باشد.

مطالب مرتبط