حزب اسلامی شرکت نمایندگان خود در لویه جرگه را تکذیب کرد

حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار خبر شرکت نمایندگان خود در لویه جرگه مشورتی در کابل را تکذیب کرد.

صادق مدبر رئیس دبیرخانه کمیسیون برگزاری جرگه دیروز به بی‎بی‎سی گفته بود که هیئت این حزب در دیداری با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان فهرست نمایندگان خود برای شرکت در این جرگه را ارائه کرده است.

جرگه مشورتی پنجشنبه هفته آینده، ۳۰ عقرب/آبان (۲۱ نوامبر) با حضور ۲۵۰۰ تن برای پنج روز برگزار می‎شود و هدف از آن مشورت درباره توافقتنامه امنیتی بین افغانستان و آمریکا است.

زبیر صدیقی از سخنگویان این حزب اسلامی امروز (سه شنبه، ۲۱ عقرب/آبان) به بی‎بی‎سی گفت: "حضور ما در این جرگه مشورتی به هیچ صورت ممکن نیست."

آقای صدیقی افزود: "ما اصلاً مخالف تدویر همچو جرگه‎ها هستیم. لویه جرگه‎ها به نظر ما همیشه یک اجتماع انتصابی بوده و به هیچ صورت انتخابی نمی‎باشد."

این عضو حزب اسلامی تاکید کرد: "در این جرگه مشورتی برای اشتراک ما اصلاً سوالی وجود ندارد. حضور نظامی آمریکا و ناتو به هیچ صورتی برای ما قابل قبول نیست."

او همچنین افزود که هر چند اعضای این حزب دعوتنامه‎هایی برای شرکت در این جرگه دریافت کرده‎اند اما، حزب به هیچ صورتی خواستار شرکت در این جرگه نشده است.

آقای مدبر گفته بود که حزب اسلامی فهرست نمایندگان خود را برای شرکت در جرگه مشورتی را در اختیار حکومت قرار داده و آنها بخشی از جرگه خواهند بود، اما معاون سخنگوی حزب اسلامی گفت که هیچ فهرستی به حکومت داده نشده است.

حزب اسلامی مخالف حضور نظامی آمریکا در افغانستان است و زبیر صدیقی تاکید کرد که ادامه حضور نظامی آمریکا در افغانستان به معنای ادامه جنگ در این کشور است.

در جرگه مشورتی هفته آینده شرایط حقوقی تداوم حضور نظامیان آمریکا در افغانستان پس از ۲۰۱۴ از محورهای اصلی مورد بحث خواهد بود.

حزب اسلامی از گروه‌های مسلح مخالف دولت است که در دوازده سال گذشته اعضای آن در جنگ با نیروهای دولتی و بین المللی بوده‎اند.

مطالب مرتبط