پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش ویژه‌هفته: اختطاف دختران هندی

کشتن کودکان دختر پیش از تولد و پس از تولد در هند بخوبی مستند سازی شده است، اما آنچه که زیاد در مورد آن نمی دانیم اختطاف دختران در این کشور است تا کمبود دختران را که ازین بابت ایجاد می شود، جبران کند. گفته می شود که سالانه صد ها دختر از مناطق دور افتاده در جنوب اختطاف شده و در شمال جاییکه شماری دختران کم است به فروش می رسند. از این دختران به عنوان نوکر در خانه، عروسی و فحشا سوء استفاده می شود. بشیر بختیار شرح گزارش نتالیان انتلووا را ارائه می کند.