پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نشست کشور های مشترک المنافع در سریلانکا

نشست کشور های مشترک المنافع امروز در سریلانکا آغاز شد، اما با این پرسش که آیا این کشور مکان مناسب برای این گردهمایی است یا نه؟ کانادا، هند و موری شس این نشست را تحریم کرده اند. آنها از این خشمگین اند که چرا حکومت سریلانکا اجازه نمی دهد تا در مورد جنایات جنگی که گفته می شود نیروهای دولتی در روز‌های پایانی پیروزی شان بر ببر‌های تامیل در سال 2009 مرتکب شده اند، تحقیقات مستقل انجام شود. حکومت سریلانکا این اتهامات را رد میکند. به گزارشی از بشیر بختیار گوش کنید.