پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: شرکت مهاجران افغان در انتخابات سال آینده

کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرده که اگر تا سه هفته دیگر ۵۰ میلیون دالر در اختیار این نهاد قرار نگیرد، زمینه شرکت مهاجران افغان در ایران و پاکستان در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان فراهم نخواهد شد.

بخش اعظم منابع مالی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ۱۳۹۳ از سوی کشورها و نهادهای بین المللی‎ تأمین می‎شود و کمیسیون انتظار دارد که دولت افغانستان و یا همکاران خارجی آن این ۵۰ میلیون دالر را هم در اختیار این نهاد قرار دهند.

کمیسیون انتخابات هشدار داده که اگر این مبلغ تا سه هفته دیگر پرداخت نشود، صدها هزار مهاجر افغان در کشورهای ایران و پاکستان فرصت شرکت در انتخابات ۱۶ حمل ۱۳۹۳ را از دست خواهند داد.

عبدالله شادان این مسئله را با نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، فهیم نعیمی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانهء افغانستان و امید پارسا نژاد از همکاران بخش فارسی بی بی سی به بررسی گرفته است.