اسپنتا: مکالمه یک سازمانده تظاهرات علیه توافقنامه امنیتی با طالبان را شنود کردیم

Image caption مشاور امنیت ملی افغانستان در آستانه برگزاری لویه جرگه برای ارائه توضیحات در مورد توافقنامه امنیتی با آمریکا دیروز به مجلس نمایندگان فراخوانده شده بود

رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان گفته‌است که اداره امنیت ملی این کشور مکالمه تلفنی یکی از برگزار کنندگان تظاهرات اخیر علیه برگزاری لویه جرگه مشورتی و توافقنامه امنیتی با آمریکا را با سخنگوی طالبان در کویته شنود کرده است.

آقای اسپنتا که دیروز در مجلس نمایندگان افغانستان صحبت می‌کرد، گفته: "امنیت ملی افغانستان از این شخص ثبت صدا دارد که با سخنگوی طالبان در کویته گفت‌وگو می‌کند و می‌گوید که ما تظاهرات برپا کردیم و شما علیه این سند دیوثی اعلام موضع بکنید."

اما وحید مژده، از اعضای ارشد یک گروه سیاسی نو تشکیل موسوم به جبهه وحدت ملی که تظاهرات یک هفته پیش علیه توافقنامه امنیتی با آمریکا را سازماندهی کرده بود، اظهارات دیروز آقای اسپنتا را رد کرد و گفت: "باور ندارم که کسی از اعضای گروه ما با سخنگوی طالبان در کویته صحبت کرده باشد و شما می‌دانید که در افغانستان توطئه کردن علیه افراد کاری آسانی است."

یک هفته پیش صدها عضو این گروه، در همایشی در کابل با تشکیل پایگاه نظامی آمریکا پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان و برگزاری لویه جرگه مخالفت کردند.

این همایش با شرکت روحانیون، بزرگان قومی و دانشجویان به دعوت این جبهه برگزار شد و در آن تاکید کردند که تشکیل پایگاه نظامی آمریکایی در افغانستان به سود این کشور نیست.

قرار است این لویه جرگه پنجشنبه این هفته با حضور ۲۵۰۰ نماینده برگزار شود و تا پنج روز ادامه داشته باشد.

آقای اسپنتا در مورد فرد مورد بحث گفت: "متاسف هستم که به من اجازه داده نشد که این خاین ملی را دستگیر بکنم و به محکمه بفرستم تا به عنوان خاین ملی محاکمه شود."

او گفت: "امنیت ملی افغانستان چندین ثبت صدا از این جاسوس خارجی دارد که از خارج هدایت می‌گیرد. حساب این افراد از کسانی‌که بر اساس اعتقادات و باورشان مانند شما نمایندگان مردم بر اساس آزادی و ارزش‌های دینی به این سند اعتراض دارند کاملا جدا است."

مشاور امنیت افغانستان گفت به دلیل حقوقی نمی‌تواند نام این فرد را فاش کند و در مورد اینکه چرا این فرد بازداشت و به محکمه معرفی نشده نیز چیزی نگفت.

ژنرال فرید، سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان نیز با تایید اظهارات آقای اسپنتا به بی‌بی‌سی گفت که تحقیقات این اداره برای جمع‌آوری مدارک بیشتر ادامه دارد و پس از پایان تحقیقات در صورت نیاز این فرد از سوی اداره امنیت ملی بازداشت خواهد شد.

آقای فرید حاضر به ارائه جزییات بیشتر نشد.

رنگین دادفر اسپنتا، همچنین گفت که این فرد اسناد جعلی را از سوی سفارت افغانستان در آمریکا منتشر کرده که گویا مقامات این سفارت گفته باشند که امضای این توافقنامه به سود افغانستان نیست.

او به نمایندگان مجلس افغانستان نامه سفارت افغانستان در واشنگتن را عنوانی وزارت خارجه افغانستان نشان داد که گفته سند منتشر شده جعلی است.

اما آقای مژده گفت که این سند جعلی نیست و چون حالا درز کرده و در اختیار عموم قرار گرفته، آقای اسپنتا این اظهارات ابراز می‌کند.

او گفت سخنان مشاور امنیت ملی افغانستان در مجلس نمایندگان نشان می‌دهد که گردهمایی و مخالفت این گروه با توافقنامه امنیتی با آمریکا نگرانی دولت افغانستان را برانگیخته و دولت افغانستان تلاش دارد با مرتبط ساختن این مساله به کشورهای همسایه، هر نوع مخالفت‌ سیاسی با این موافقتنامه را خاموش کند.

این درحالی است که آقای اسپنتا در اظهارات خود گفت که دولت به اراده آزاد شهروندان افغانستان برای برگزاری مخالفت و همایش علیه لویه جرگه و این موافقتنامه احترام دارد.

قرار است لویه جرگه مشورتی پیش‌نویس تهیه شده توافقنامه امنیتی با آمریکا را بررسی کند و در مورد آن مشورت خود به دولت افغانستان را اعلام کند.

مصونیت قضایی سربازان آمریکایی در افغانستان از پیگرد بر اساس قوانین افغانستان جنجالی‌ترین موضوعی مرتبط به این توافقنامه است.

مطالب مرتبط