'اوباما به دولت افغانستان تعهد‌نامه می‌دهد'

Image caption ماه گذشته جان کری به افغانستان آمد و پیشرفت هایی جدی در مذاکرات موافقتنامه امنیتی صورت گرفت

به اساس صحبت های سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که برای وضاحت بیشتر و قناعت مردم و رئیس جمهور افغانستان نامه ای رسمی از سوی رئیس جمهوری آمریکا به دولت افغانستان فرستاده خواهد شد.

به اساس گفته‌های ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، رئیس جمهوری آمریکا در این نامه، تضمین خواهد کرد که 'اشتباهاتی' که در گذشته از سوی نیروهای آمریکایی هنگام بازرسی خانه ها از آنها سر زده است، تکرار نخواهد شد.

آقای فیضی همچنین گفت، قرار است باراک اوباما به دولت افغانستان نامه‌ای بفرستد و در آن نامه تعهد کند که اشتباهاتی که در گذشته هنگام بازرسی خانه‌ها از نیروهای آمریکایی سرزده است، تکرار نخواهد شد و این نامه در جرگه مشورتی قرائت خواهد شد.

روز گذشته، افراد نزدیک به حامد کرزی گفته بودند رئیس جمهوری افغانستان، ماده‌ای از توافقنامه امنیتی را که به نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد به منظور مبارزه با تروریسم، خانه‌های مردم را بازرسی کنند، رد کرده است.

موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا قرار است روز پنجشنبه در لویه جرگه مشورتی که در آن حدود ۲۵۰۰ نفر شرکت خواهند داشت و قرار است چهار روز ادامه یابد، به رایزنی گذاشته شود.

این موافقتنامه چارچوب، همکاری میان افغانستان و آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم و نیز چند و چون حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ را مشخص خواهد کرد.

راه حل‌های پیشنهادی حامد کرزی

به اساس گفته های سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در آغاز این صحبت تلفنی آقای کرزی به وزیر امور خارجه آمریکا دو پیشنهاد داشت. اول اینکه هر دو موضع دولت افغانستان و آمریکا در مورد بازرسی خانه‌های مردم در افغانستان، در متن موافقتنامه امنیتی گنجانیده شود و لویه جرگه مشورتی روی آن تصمیم بگیرد.

همچنین وزیر امور خارجه آمریکا در جرگه مشورتی شرکت کند و به نمایندگان مردم افغانستان دلائل خود را برای تداوم بازرسی خانه‌های مردم در افغانستان به اعضای لویه جرگه شریک سازد.

پیشنهاد دوم،اینکه اگر پیشنهاد اولی آقای کرزی از سوی دولت آمریکا پذیرفته نمی‌شود، امضای موافقتنامه امنیتی موکول شود به دولت بعدی افغانستان که بعد از انتخابات آوریل سال ۲۰۱۴ به میان خواهد آمد.

آمریکا گفته نگرانی‌های مردم افغانستان را در مورد بازرسی خانه‌ها به خوبی درک می‌کند.

در پایان این صحبت تلفنی هر دو طرف توافق کردند که چنین نامه ای قبل از برگزاری لویه جرگه فرستاده شود و حالا دولت افغانستان منتظر دریافت این نامه است.

مطالب مرتبط