کرزی متن نامه‌ای باراک اوباما را در جرگه مشورتی کابل خواند

حامد کرزی

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان می گوید که باراک اوباما، همتای آمریکایی او، به مردم افغانستان تعهد کرده است که سربازان آمریکایی "به جز در موارد استثنایی" به منظور بازرسی وارد خانه‌های مردم افغانستان نخواهند شد.

آقای کرزی گفت که این تعهد، در نامه‌ای که رئیس جمهوری آمریکا به دفتر او فرستاده تذکر داده شده است.

این نامه، ساعتی قبل از گشایش لویه‌جرگه مشورتی در کابل، به دفتر رییس جمهور کرزی رسید. این جرگه قرار است جزییات قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن را بررسی کرده و در مورد رد و یا تایید آن تصمیم بگیرد.

رئیس جمهور کرزی که برگردان فارسی این نامه را در حضور شرکت کنندگان لویه جرگه می خواند، گفت پافشاری افغانستان همواره این بوده که سربازان آمریکایی اجازه ورود به خانه های مردم افغانستان را نداشته باشند.

آقای کرزی افزود که جانب آمریکا، این نگرانی را مطرح کرده که اگر یکی از شهروندان آمریکایی در افغانستان ربوده شده و به خانه‌ای منتقل می‌شود، نیروهای آمریکایی برای حفاظت از جان این شهروند کشورشان باید حق ورود به خانه مظنون را داشته باشند.

آقای کرزی بخشی از برگردان نامه رییس جمهوری آمریکا را چنین خواند: "ما در گذشته و به خصوص در این اواخر، تلاشهای خود را دو برابر کرده ایم تا به مساله مصونیت و محرمیت خانه های مردم افغانستان احترام گذاشته شود. ما به تلاشهای خود برای رعایت وقار و حرمت مردم افغانستان در خانه هایشان همانگونه که به وقار مردم آمریکا احترام می‌گذاریم، ادامه خواهیم داد."

با این حال، این نامه افزوده:"نیروهای نظامی به استثنای موارد فوق القاعده نمی توانند وارد خانه های مردم افغانستان شوند و آن هم در مواردی که زندگی اتباع ما در خطر باشد."

آقای کرزی همچنین گفت که متن این نامه، با آنکه با امضای رئیس جمهوری آمریکا فرستاده شده، اما جزییات آن در همکاری با ریاست جمهوری افغانستان ترتیب داده شده است.

سخنرانی آقای کرزی برای دقایقی با سخنان یکی از زنان شرکت کننده در لویه جرگه مختل شد. این نماینده جرگه مخالفت شدید خود را با امضای قرارداد امنیتی با آمریکا ابراز کرد و تابلویی را بلند کرد که در آن نوشته بود، "امضای پیمان با آمریکا، وطن فروشی است."

با این حال، عده ای دیگری از شرکت کنندگان در اعتراض به سخنان این زن سر و صدا کردند.

'منافع افغانستان'

آقای کرزی از شرکت کنندگان لویه‌جرگه مشورتی کابل خواست تا با در نظر داشت منافع افغانستان و آینده این کشور در مورد قرارداد امنیتی با آمریکا تصمیم بگیرند.

او گفت که افغانستان در حال گذار قرار دارد و در این مرحله مهم، نیاز است تا حمایت جامعه جهانی را با خود داشته باشد.

آقای کرزی گفت که در صورت قطع حمایت آمریکا از افغانستان، همه حامیان بین‌المللی این کشور، به شمول کشورهای اسلامی، از افغانستان بیرون خواهند شد.

او افزود: 'هر فیصله‌ای که می‌کنید با عاقبت اندیشی باشد. هر تصمیم که می‌گیرید برای آینده افغانستان خیر یا شر به همراه خواهد داشت. کاری کنید که افغانستان با عزت و در همکاری و تفاهم با جهان زندگی کند.'

قرار است ظرف چهار روز آینده، شرکت کنندگان لویه جرگه مشورتی، جزییات قرارداد امنیتی با آمریکا را بررسی کنند. این قرارداد، پس از سال ۲۰۱۴، زمینه همکاری های امنیتی با آمریکا را برای مدت ده سال فراهم خواهد کرد.

دولت افغانستان می گوید که آمریکا خواستار ایجاد پایگاه‌ها نظامی در ۹ منطقه افغانستان شده است. علاوه بر این، براساس قرارداد امنیتی، آمریکا و جامعه جهانی به حمایت دوامدار از نیروهای امنیتی افغانستان متعهد خواهند شد.