پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: موافقت‌نامه امنیتی و اقتصاد افغانستان

اقتصاد افغانستان در دهه هشتاد و نود میلادی از دو دهه جنگ و بی ثباتی، شدیداً لطمه دید. اما پس از سال 2001 به سبب سرازیر شدن کمک های جهانی، به طور قابل ملاحظه ای بهبود یافت. در دوازده سال اخیر، رشد اقتصادی این کشور به ویژه در بخش های زراعت و خدمات، محسوس بوده است.

اما با وجود این پیشرفت چند ساله، هنوز هم افغانستان محاط به خشکه، کشوری شدیداً فقیری است که به طور گسترده ای به کمک های خارجی وابسته است. بیشتر مردم این کشور هنوز از فقدان خانه، آب آشامیدنی، برق، مواظبت های صحی و فقدان شغل رنج می برند. جنایت، بی امنیتی، حکومتداری ضعیف، نبود زیر ساخت های لازم و کافی و ناتوانی حکومت در اجراء و حاکم ساختن قانون در سراسر کشور تهدید هایی را برای ادامۀ رشد اقتصادی به وجود آورده است.

خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در پایان سال 2014 و به ویژه ابهام در مورد امضای توافقتنامۀ امنیتی بین امریکا و افغانستان چشم انداز آینده رشد اقتصادی این کشور را مبهم تر ساخته است.

عبدالله شادان، رشد اقتصادی افغانستان پس از سال 2014 میلادی را با سیف الدین سیحون استاد اقتصاد در دانشگاه کابل، روستار ترکی استاد پیشین دانشگاه کابل و مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا بررسی کرده است.