پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: چرا توافق‌نامه امنیتی امریکا و عراق امضا نشد؟

فقط چند سال پیش ایالات متحده امریکا و دولت عراق نتوانستند برسر مفاد پیمان امنیتی دوجانبه به توافق برسند، چیزیکه به خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از عراق انجامید. اما دیری نگذشت که فعالیتهای تروریستی گروههای ضد دولتی رنگ مذهبی بیشتر گرفت و حالا به امری روزمره تبدیل شده است. این خشونت های همه روزه ده ها قربانی درعراق میگیرد و اخیراً سبب شد تا نوری المالکی، نخست وزیر عراق، به آمریکا برود و خواستار همکاری ایالات متحده در مبارزه بر علیه فعالیتهای گروههای تروریستی شود.

حال پرسش این است که آیا ایالات متحده آمریکا و افغانستان به بن بستی از جنس آنچه در عراق پیش آمد خواهند رسید و یا تجربه تلخ عراق طرفین را برای دست یافتن به توافق قابل اجرا، مصمم خواهد کرد؟

جواد صمیمی، این موضوع را در بحثی کوتاه با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنیتی کانادا، و حمدی ملک، خبرنگار در لندن که مسایل عراق را دنبال می کند، بررسی کرده است.