دیدبان حقوق بشر: افغانستان از احیای مجازات سنگسار جلوگیری کند

براد آدمس، رییس بخش آسیای دیدبان حقوق بشر
Image caption آقای آدمس می گوید، بازگشت مجازات سنگسار به قانون جزای افغانستان "تکاندهنده" خواهد بود

سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت افغانستان خواسته است که درخواست احیای مجازات سنگسار در قانون جزای افغانستان را نپذیرد.

این سازمان در اعلامیه‌ای نوشته است که هیاتی به ریاست وزارت عدلیه (دادگستری) افغانستان که هم اکنون روی پیش‌نویس یک قانون جدید کار می‌کند، پیشنهاد کرده که موادی در قانون جزا در بخش "جرایم اخلاقی" اضافه شود که براساس آن، افراد متهم به "زنا" با مجازات سنگسار روبرو می‌شوند.

دیدبان حقوق بشر در اعلامیه‌ای خود از حامیان بین المللی افغانستان، به شمول نهادهایی که در بخش اصلاح سیستم عدلی افغانستان کار می‌کنند خواسته است که با این ماده پیشنهادی در قانون جزا مخالفت کنند.

این سازمان افزوده که دولت افغانستان باید بداند که بازگشت مجازات سنگسار در قانون جزای این کشور، روی ادامه کمک‌های بین المللی به افغانستان تاثیر بدی خواهد داشت.

رژیم طالبان در زمان حاکمیت شان در افغانستان، مجازات سنگسار را عملی می‌کردند. اما پس از ایجاد دولت جدید با حمایت جامعه بین المللی در افغانستان، مجازات سنگسار لغو شد.

با این حال، در دوازده سال اخیر، مناطقی که تحت کنترل گروه طالبان بوده، شاهد مواردی از سنگسار بوده است، اما شواهدی وجود ندارد که این مجازات از سوی ادارات دولتی اجرا شده باشد.

'سنگسار تا مرگ'

براد آدمس، مسول بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر می گوید: "بازگشت مجازات سنگسار، دوازده سال بعد از فروپاشی رژیم طالبان، تکان‌دهنده است."

آقای آدمس افزوده: "رییس جمهور کرزی با رد این درخواست، باید حداقل تعهد ابتدایی خود به ارزشهای حقوق بشری را به نمایش بگذارد."

به نقل از دیدبان حقوق بشر، در مواد پیشنهادی این قانون آمده است که اگر دادگاه رابطه نامشروع جنسی دو نفر را ثابت می کند، و در صورتی که یکی از دو طرف متاهل باشد، هم مرد و هم زن محکوم به "سنگسار تا مرگ" می شوند. این ماده پیشنهادی افزوده که "اجرای سنگسار باید در یک محل عمومی از قبل تعیین شده صورت گیرد."

هم اکنون مجازات سنگسار در قانون جزای افغانستان که در سال ۱۹۷۶ تصویب شد، به رسمیت شناخته نشده است.

احترام به حقوق بشر، از تعهدات اصلی دولت افغانستان به جامعه جهانی بوده است که بر مبنای آن، نهادهای دولتی این کشور مورد حمایت بین المللی قرار گرفت.

با نزدیک شدن زمان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و کاهش حضور جامعه بین المللی در این کشور، این نگرانی همواره مطرح بوده که دولت افغانستان تا چه اندازه به تعهدات خود در برابر ارزشهای حقوق بشری پایبند خواهد ماند.

سنگسار از جمله شدیدترین موارد نقض حقوق بشر پنداشته می شود. دیدبان حقوق بشر در اعلامیه‌ خود تاکید کرده که حامیان بین المللی افغانستان باید اطمینان حاصل کنند که پول کمک شده به افغانستان، در زمینه بازگرداندن افغانستان به دوره طالبان به مصرف نمی‌ رسد.