پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افغانستان و روز جهانی محو بردگی

دوم دسامبر روز بین‌المللی محو بردگی در جهان نامیده شده است. بردگی از نظر سازمان ملل متحد یعنی هر عملی که انسان خلاف میل و رغبت خود وادار به انجام آن می‌شود. در حال حاضر ۲۹ میلیون نفر در جهان در وضعیتی زندگی می‌کنند که بردگی خوانده می‌شود. گزارشی از خلیل نوری و متعاقب آن گفتگو با حوریه مصدق فعال حقوق بشر را بشنوید.