پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث فرهنگی: دورنمای فعالیت‌های فرهنگی درافغانستان پس از 2014

اخیراً افغانستان لویه جرگه مشورتی برای امضای پیمان امنیتی با آمریکا را برگزار کرد. پيماني كه حضور نيروهاي آمريكايی پس سال ٢٠١٤ در افغانستان را مشخص می سازد. با فرا رسيدن ٢٠١٤ دور جدیدی كه پس از سقوط طالبان با ورود نیروهاي خارجي به افغانستان آغاز شده بود به پایان می رسد و دور جديدی در تاريخ اين سرزمين آغاز خواهد شد.

در بيش از يك دهه گذشته كه توجه جامعه جهاني به افغانستان معطوف شد كمك هاي مالي جامعه جهانی نيز با نیروهای خارجی وارد اين كشور شد. این کمک ها در ساحات مختلف بازسازی افغانستان به مصرف رسيد. عرصه فرهنگ و هنر در افغانستان كه بيش از همه در طي سال های جنگ و به ويژه حاكميت طالبان صدمه هاي زيادي ديده بود نيز از اين كمك ها و فضای ايجاد شده در اين دهه بهره برد.

در بیش از یک دهه گذشته شمار زيادی از رسانه‌های ديداری و شنيداری خصوصی آغاز به كار كردند، روزنامه و مجلات در فضای نسبتاً باز آزادی بيان نفس دوباره كشيدند . كارگاه های هنری در شهر های مختلف ايجاد شد. نگارستان‌ها، موزه‌ها و نمايشگاه‌ها دوباره با كمك هاي مالی داخلی و خارجی آغاز به كار كردند و سينما، تياتر و موسيقي رونق دوباره یافتند.

نشر كتاب و ترجمه های جديد نیز در این سال‌ها آغاز شد و وارد بازار شدند. اما قرار است سال 2014 بخشي از نيرو هاي رزمی خارجی افغانستان را ترک کنند و افغان‌ها بيشتر مسئوليت بخش هاي مختلف توسعه كشورشان را خود به عهده بگيرند. حالا اين پرسش در ميان فعالان عرصه فرهنگ مطرح است كه سرنوشت فعالیت‌های فرهنگی پس از 2014 با چه دورنمايی مواجه است؟

در بحث فرهنگی محب مدثر این پرسش‌ها را با با سه تن از فعالان عرصه فرهنگ در میان گذاشته است .

سعید حقیقی نویسنیده و روزنامه نگار از هرات، لطف الله نجفی زاده از مسئولان بخش خبر تلويزيون طلوع از کابل و بتول محمدی نويسنده و رئیس مؤسسه فرهنگی- هنری ققنوس از باميان