دیدبان حقوق بشر: نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان باید دیدگاه حقوق بشری خود را مشخص کنند

Image caption یازده نامزد توسط کمیسیون انتخابات افغانستان در فهرست نهایی اعلام شده است

دیدبان حقوق بشر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواسته که باید موضع خود را در رابطه به مسائل مهم حقوق بشری مشخص کنند.

این سازمان با ارسال پرسشنامه‌ای ۱۷ سئوالی از این نامزدها خواسته تا دیدگاه و طرحهای خود را در زمینه رعایت و تحکیم حقوق بشر در افغانستان تشریح کند.

براد آدامز، رئیس این سازمان گفته است که انتخابات پیشرو، تعیین کننده است که آیا افغانستان در آینده کشوری خواهد بود که به حقوق دیگران احترام قایل می‌شود یا بدرفتاری و معافیت ناقضان حقوق بشر ادامه خواهد داشت.

این سئوال‌ها شامل دیدگاه و اقدامات نامزدهای ریاست جمهوری در زمینه پاسخگو بودن نیروهای امنیتی افغانستان، بدرفتاری پلیس محلی با مردم، عدم پرداخت غرامت به غیر نظامیان توسط نیروهای نظامی و خاتمه دادن به بد رفتاری شبه نظامیان(اربکی) می‌شود.

علاوه بر آن اقدامات این نامزدها درباره حقوق زنان، مانند ایجاد خانه امن، افزایش پلیس زن، منع خشونت علیه زنان، لغو ماده‌های تبعیض آمیز قوانین احوال شخصیه اهل تشیع، قانون زنان و لغو تعدد زوجات از دیگر سئولات است.

دیدگاه آنان درباره عدالت انتقالی و کمیسیون حقوق بشر نیز سئوال‌های دیگر این نهاد بین‌المللی است که از نامزدها خواسته شده به عنوان رئیس جمهور آینده آیا خواستار محاکمه کسانی که مترکب نقض جدی حقوق بشر شده، هستند.

دیدگاه آنان درباره شکنجه و برخورد بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز شامل بخش دیگری از سئوالات می شود.

در این پرسشنامه از رعایت حقوق کودک و بازگشت کودکان مهاجر از کشورهای اروپایی نیز پرسیده شده است.

یکی دیگر از سئوال ها این است که به عنوان رئیس جمهور آینده، شما چه گامهای در راستای پایان دادن به "معاینات بکارت" خواهید برداشت؟

خانم هیدربار پژوهشگر این سازمان در افغانستان درباره این طرح سازمان دیدبان حقوق بشر به بی‌بی‌سی گفت: "رای دهندگان باید موضع نامزدان را درباره مسایل مختلف از جمله حقوق بشر بدانند تا بر اساس آن رای دهند. در افغانستان مهم است که باید فهمیده شود تا رئیس جمهور جدید درباره جرایم گذشته، شکنجه و حقوق زنان چه برنامه دارند. رای دهندگان حق دارند تا از نامزدان بخواهند مواضع شان را در ابتداء توضیح دهند."

خانم هیدربار در این زمینه می‌گوید که در صورت عدم پایبندی نامزد برنده به تعهداتش، نهادهای مدنی شانس بیشتری دارند تا از رئیس جمهور حساب گیرند.

او افزود:" واضح است که خطر زیر پا زدن تعهدات وجود دارد، اما اگر یک نامزد، تعهداتش را قبل از انتخابش اعلام می‌کند، بعداً رای‌دهندگان و جامعه مدنی شانس آن را دارند که به برنامه این نامزد مراجعه کنند و ببینند که قبل از انتخاب چه وعده کرده بوده است."

سازمان دیدبان حقوق بشر تا دوم ژانویه سال ۲۰۱۴ به نامزدها فرصت داده تا به سئوالت پاسخ دهند و جوابها را دوباره به این سازمان تحویل دهند.

براساس اعلام این سازمان پاسخ نامزدها به این پرسشنامه بعداً توسط این سازمان نشر خواهد شد. نامزدهای که به این پرسشنامه پاسخ ندهند نیز اعلام می‌شود.

این سازمان از دولت حامد کرزی انتقاد کرده که با وجود تعهد به احترام به حقوق بشر، در بسیاری از موارد نتوانسته به تعهداتش عمل کند.

مطالب مرتبط