پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افغانستان و سویدن هر دو سوم اما یکی در فساد بیش و دیگری در فساد اندک

اما در سویدن اگر کسی رشوه بدهد نیز همان سزایی را خواهد دید که رشوه گیرنده می بیند. حالا شما را دعوت می کنیم به شنیدن تجربه دو کشور در زمینه فساد اداری. علی عباسی از کابل و ظاهر افشار از استکهلم را با هم آشنا کردیم تا از تجربه های خود در این دو کشور بگویند.