پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: تنش ها در دریای شرق چین

چین روز شنبه بیست و سوم نوامبر با گسترش حریم هوایی خود، جزایر مورد اختلاف با چاپان را به محدود دفاع هوایی خود افزود. چهار روز بعد دو فروند بمب افکن بی - 52 امریکا و روز بعد هواپیما های نظامی جاپان و کوریای جنوبی بر فراز جزایر مورد مناقشه چین و جاپان در دریای شرقی چین و در محدوده دفاع هوایی چین به پرواز در آمده اند.

چین می گوید هواپیماهایی که وارد محدوده دفاع هوایی این کشور می شوند باید از قوانین چین تبعیت کنند و یا با اقدامات اضطراری دفاعی روبرو شوند.

عبدالله شادان در بحث هفته مسئله تنش ها، رقابت ها و همکاری ها بین چین و غرب و متحدین منطقه یی غرب را با محمود صیل معاون پیشین وزارت خارجه افغانستان، هوشنگ حسن یاری استاد در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا و تمپسل هو، از همکاران بخش چینی بی بی سی بررسی کرده است.