پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث فرهنگی: نقش ادبیات در تأمین صلح

طی روزهای گذشته شهر جلال آباد در شرق افغانستان میزبان هشتمین دور جشنواره ادبیات معاصر افغانستان بود.

در این جشنواره ادبی که از سوی نهاد فرهنگی آلما (گویته انستیتوت) و انجمن قلم افغانستان برای دو روز برگزار شده بود ده ‌ها شاعر، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات افغانستان از سراسر کشور شرکت کردند .

موضوع محوری این جشنواره نقش ادبیات در تامین صلح و همگرایی در جامعه عنوان شد .

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان نیز در پیامی که به این جشنواره فرستاده بود، از نویسندگان و شاعران افغان خواست تا از ادبیات به عنوان ابزاری برای زدودن جنگ و نهادینه سازی فرهنگ صلح و همزیستی در کشور استفاده کنند.

در بحث فرهنگی هفته محب مدثر نقش ادبیات در برقراری صلح و نهادینه سازی فرهنگ همگرایی و همزیستی درجامعه را با سه تن از شاعران و نویسندگان بررسی کرده است .

پرتو نادری شاعر و نویسنده از کابل، کاظم امینی شاعر و نویسنده از فاریاب و هادی میران شاعر و نویسنده افغان مقیم سویدن که از شرکت کنندگان جشنواره ملی ادبیات در جلال آباد بودند مهمانان این بحث بودند.