روزنامه‌های کابل: سه‌شنبه ۱۹ قوس

شماری از روزنامه های کابل امروز به بهانه روز جهانی حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر را در افغانستان بررسی کرده اند.

مبارزه با فساد اداری در افغانستان و بحث افزایش خشونت با زنان در این کشور از سرخط های دیگر روزنامه های ۱۹ قوس/ آذر کابل است.

روز جهانی حقوق بشر

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که در افغانستان پس از شکل‌گیری نظم سیاسی جدید، تلاش برای حراست از حقوق بشری مردم افغانستان بیشتر شد. رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر درج قانون اساسی افغانستان شد و هم‌چنان کمیسیون مستقل حقوق بشر، بنیاد گذاشته شد.

۸‌صبح افزوده که اما به‌دلیل وجود فرهنگ سنتی در این کشور و هم‌چنان نگاه سیاسی و پروژه‌ای به فعالیت‌های حقوق بشری، دست‌آورد کلانی در عرصه حقوق بشر در افغانستان وجود ندارد.

نویسنده ۸‌صبح به طور مثال به بحث عدالت انتقالی اشاره کرده و نوشته که هدف از آن، رسیدگی به قربانیان جنگ‌های سه دهه گذشته بود، به‌دلیل ملاحظات سیاسی کنار گذاشته شد و گزارش «صدای عدالت» هم به‌دلیل مصلحت‌های سیاسی هنوز هم منتشر نشده است.

۸‌صبح افزوده که در سال‌های اخیر رییس‌جمهور کرزی مقرری‌های کمیسیون حقوق بشر را هم بر مبنای ملاحظات سیاسی صورت داد.

اما روزنامه جامعه باز می‌نویسد که در یازده سال گذشته، پیشرفت‌های بی‌سابقه‌ای در عرصه توسعه حقوق بشر و حمایت از آن، خصوصا در حوزۀ ایجاد ضمانت‌های قوی قانونی، تبدیل حقوق بشر به یک گفتمان جدی در سطح ملی و افزایش آگاهی مردم از موازین حقوق بشر در کشور، صورت گرفته است.

جامعه باز افزوده که علی‌رغم حصول دستاوردهایی قابل ملاحظه در زمینه توسعه حقوق بشر و حمایت از آن در کشور، برای نهادینه‌شدن این ارزش‌ها، راه دراز و پرمخاطره‌ای ‌پیش رو است و با چالش‌ها و گرفتاری‌های فراوانی مواجهیم که عبور از این موانع، دقت، تأمل و تلاش شجاعانۀ شهروندان کشور و فعالان حقوق بشر و جامعۀ مدنی را می‌طلبد.

مبارزه با فساد اداری در افغانستان

روزنامه افغانستان امروز سرمقاله خود را به بحث مبارزه با فساد اداری تخصیص داده است.

افغانستان می‌نویسد که شعار مبارزه با فساد اداری یکی از موضوعات جنجال برانگیز در افغانستان است که نه تنها به روند فعالیت های سازمانی ادارات دولتی لطمه وارد کرده است که دولت افغانستان را هم در نظر مردم افغانستان و هم در انظار جهانی بدنام کرده است. بدنامی دولت افغانستان تا آنجا بالا گرفته است که همه ارکان دولت نسبت به آن اعتراف می کنند.

افغانستان افزوده که اگرچه دولت بارها عزم جدی شان را در مبارزه با این پدیده شوم ابراز نموده است؛ اما در عمل نه تنها فساد در ادارات کاهش پیدا نکرده که به طور روزافزون گسترده تر و خطرناکتر می شود.

افغانستان نوشته شعار مبارزه با فساد اداری به یک بازی تبدیل شده است و مردم را سردرگم کرده است زیرا هیچ اراده ای برای تحقق این شعار وجود ندارد.

خشونت با زنان در افغانستان

روزنامه اطلاعات روز به گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد افزایش موارد ثبت شده خشونت با زنان در افغانستان پرداخته است.

اطلاعات روز موضوع رسیدگی به این قضایا در دادگاه های سنتی را بررسی کرده و دولت را در معتبر شدن این دادگاه ها مقصر دانسته است.

روزنامه جامعه باز نیز در بحثی زیر عنوان حقوق بشر در افغانستان نوشته که خشونت با زنان، یکی از گرفتاری‌های جدی جامعۀ افغانستان در حوزه حقوق بشر است.

جامعه باز نوشته که ارگان‌های مربوطه دولتی آن‌طور‌ که باید به قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی عادلانه، به‌موقع و قانونی نمی‌کنند که نشان از وجود فساد اداری و ضعف حاکمیت قانون در این نهادها دارد.

به باور نویسنده جامعه باز، پایان‌دادن به خشونت با زنان از طریق تطبیق موازین قانونی، رسیدگی مؤثر به قضایای خشونت، تعقیب عدلی مرتکبان خشونت و توسعه و انکشاف حقوق بشری زنان، مسئولیت قانونی دولت و تعهد اخلاقی تمامی‌شهروندان آگاه کشور و ضرورت عاجل و فوری جامعه ممکن است.