مجلس نمایندگان افغانستان کرسی پیشنهاد شده به اقلیت هندو و سیک را رد کرد

شورای ملی افغانستان اختصاص یک کرسی به اقلیت مذهبی سیک و هندو را یک بار دیگر رد کرد.

چند ماه قبل مجلس نمایندگان افغانستان ماده‌ای را در طرح قانون انتخابات که در آن به اهل هنود و سیک این کشور یک کرسی اختصاصی داده شده بود، را رد کرد.

حذف کرسی اختصاصی غیر انتخابی به هندو ها و سیک های افغانستان با اعتراض شدید شورای مرکزی هندو وسیک‌های افغانستان و نمایندگان نهادهای مدنی در افغانستان مواجه شد.

راویل سینگ معاون شورای سرتاسری هندو‌ها و سیک‌های افغانستان در این باره گفته بود: "در صورتی‌که به خواست ما رسیدگی نشود، مجبور هستیم که از دولت بخواهیم که ما را از این مملکت جواب دهد(براند) تا ما از طریق سازمان ملل به کشوری دیگری پناهنده شویم."

پس از اعتراض‌های شدید، رئیس جمهوری افغانستان، برای اولین بار نمایندگان هندوها و سیک‌ها را فراخواند و به آنها وعده سپرد که در ظرف یک ماه مشکلات‌شان را حل کند. اندکی بعد از آن شورای وزیران افغانستان طرح افزایش یک کرسی در مجلس نمایندگان راتصویب کرد.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان بعد از تصویب این قانون دوباره طی فرمانی یک کرسی را به این اقلیت مذهبی اختصاص داد و برای تأیید آن‌را به شورای ملی افغانستان فرستاد که روز شنبه این طرح را مجلس دوباره رد کرد.

در نشست امروز (شنبه ۲۳ قوس) نمایندگان فرمان رئیس جمهور را مخالف قانون اساسی دانسته و آن را با اکثریت مطلق اراء رد کردند.

نمایندگان مخالف کرسی اختصاصی به هندوها و سیک‌ها می‌گویند راه یابی به مجلس نمایندگان بر اساس میزان رای مردم است، و کرسی‌ها باید انتخابی باشند نه غیر آن.

در عین حال موافقان کرسی اختصاصی به این باور اند که چون مجلس نمایندگان قبلا به عشایر/کوچی ها ده کرسی اختصاصی داده است، یک کرسی باید به اقلیت‌های مذهبی نیز داده شود.

مجلس نمایندگان افغانستان دارایی ٢٤٩ کرسی است که اگر این فرمان آقای کرزی تصویب مى‌شد تعداد این کرسی ها به ۲۵۰ افزایش مى‌یافت.

نمایندگان هندوها و سیک‌های افغانستان قبلا هشدار داده بودند که اگر حقوق اساسی آنها به عنوان یک افغان برایشان داده نشود، از طریق سازمان ملل به کشور دیگری درخواست پناهندگی خواهند کرد.

آمار های غیر رسمی جمعیت این اقلیت‌ها را حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ خانوار نشان می دهد و گفته می‌شود که تعداد کل جمعیت آنان به ۳۵۰۰ الی چهار هزار تن می‌رسد.

مطالب مرتبط