پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی ویژه با قطب الدین هلال

قطب الدین هلال، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می گوید مرتکبین جرایم جنگی در افغانستان باید تشخیص و برای جلوگیری از تکرار آن به جرایم جنگی رسیدگی شود. آقای هلال از اعضای برجسته حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بود و در سالهای گذشته بارها به عنوان مسول گروه مذاکره کننده این گروه به کابل آمده است. او به برنامه مصالحه دولت افغانستان و نقش خارجی ها در این روند به شک و تردید می نگرد و می گوید باید مذاکرات صلح بدون پیش شرط و توسط افغانها انجام شود.

سید انور خبرنگار بی بی سی در کابل در آغاز گفتگوی ويژه با قطب الدین هلال، از او پرسیده چه باعث شد که پس از سالها جنگ حالا سیاست عاری از خشونت را انتخاب کرده است؟