' ۷۷ درصد از افغانهایی که از مهاجرت بازگشته اند امنیت شغلی ندارند'

حق نشر عکس ILO
Image caption این گزارش صد صفحه‌ای حاوی بررسی ها از بیست و دو ساحه با میزان بالای بازگشت کنندگان در افغانستان است

سازمان بین‌المللی کار خواستار بازنگری وضعیت شغلی کسانی شد که در سالهای اخیر به کشور خود بازگشته اند.

این سازمان در همکاری با دولت افغانستان و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گزارشی صد صفحه‌ای در مورد وضعیت شغلی پناهجویان افغانی که به کشور خود بازگشته اند منتشر کرده است.

در گزارش سازمان بین‌المللی کار آمده که درصد بیشتر افغان های بازگشته در وضعیت آسیب پذیر کار می کنند و هفت درصد آن ها هیچ شغلی ندارند.

هیدکی کاگواشی مسئول سازمان بین‌المللی کار در نشستی که برای انشتار این گزارش برگزار شده بود گفت که برای تهیه گزارش "ارزیابی فرصت های معیشت برای افغان هایی که باز گشته اند، بیجا شدگان داخلی و جوامع میزبان افغانستان" چهار ماه وقت گذاشته اند.

آقای کاگواشی گفت که اگرچه نتوانسته اند به کل کسانی که در سالهای گذشته بازگشته اند سر بزنند اما در این بررسی بیشتر به نقاط آسیب پذیر سر زده اند.

او گفت که هدف اصلی آنان از انتشار این گزارش فراخوانی است برای بازنگری وضعیت شغلی آنها.

مسئول سازمان بین‌المللی کار در ادامه گفت: "پیام اصلی امروز این است که وضعیت اقتصادی کسانی را که به وطن بازگشته اند، بازنگری کنیم زیرا سالانه بیش از ۴۰۰ هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند در حالیکه هر سال ۲۰۰ هزار نفر از این کشور به خارج می‌روند و عین تعداد از ایران خارج می‌شوند.

به این معنی که بدون گفت‌وگو در مورد مهاجرت هایی که به هدف اشتغال انجام می شود، بحث در مورد وضعیت اقتصادی کسانی که بازگشته اند بی معنی است."

در گزارش سازمان بین‌المللی کار آمده که ۷.۱ درصد بازگشته گان افغان بیکار هستند و ۴۸ درصد هم درآمد بخور نمیر دارند.

Image caption تهیه کنندگان این گزارش به دلیل نا امنی ها نتوانسته اند به بیست و شش ساحه دیگر در جنوب و جنوب شرق افغانسان سفر کنند

به اساس این گزارش اکثر کسانی که به افغانستان بازگشته اند، به نحوی خود را به کار مشغول کرده اند که ۷۷ درصد آن ها در شرایط آسیب پذیر کار می کنند.

انتشار این گزارش با واکنش اتحادیه کارگران افغان مواجه شد.

معروف فاروقی رئیس این اتحادیه دولت را در ایجاد شغل های دوامدار برای مهاجران به وطن بازگشته و همچنین دفاع از حقوق کارگران افغان در کشورهای خارجی به ویژه ایران و پاکستان بی توجه می داند.

آقای فاروقی از دولت خواسته است که برای ارتقای ظرفیت و مهارت حرفه ای کسانی که به وطن بازمی‌گردند برنامه های اساسی طرح کند.

اما هم نهادهای خصوصی و نیز سازمان های بین المللی دولت را در زمینه اشتغال زایی به ویژه توجه به ایجاد زمینه های شغلی انتقاد می کنند.

حسام‌الدین همراه معاون وزارت کار افغانستان در این نشست گفت: "پایین آوردن سطح بیکاری و ایجاد زمینه های شغلی از دشواری های عمده فراراه دولت است و بازگشت روز افزون مهاجران به این دشواری می افزاید."

این اظهارات در حالی مطرح می شود که به اساس آمار سازمان بین‌المللی کار سالانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار پناهجوی افغان تنها از کشور ایران اخراج می شوند.

عمر حبیبی مسئول امور بازگشت مهاجران در وزارت امور مهاجران هم گفته است که اگر نهادهای دولتی توجه اساسی به اشتغال بازگشت کنندگان و ایجاد شغل های دوامدار برای آنان نکند، آنها دوباره مجبور به مهاجرت خواهند شد.

افغانستان در میان کشورهایی قرار دارد که دارای میزان بلند پناهجو هستند. هرچند در ده سال گذشته حدود شش میلیون افغان پناهجو به کشور بازگشته اند اما هنوز دو میلیون و هفتصد هزار پناهجوی قانونی تنها در کشورهای ایران و پاکستان آواره اند.