پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سازمان دیدبان شفافیت: اقتصاد افغانستان در انحصار زورمندان

سازمان دیدبان شفافیت افغانستان، با انتشار گزارشی گفته است که اقتصاد افغانستان در انحصار زورمندان از جمله برخی از وزرا، وکلای پارلمان و والیان این کشور قرار دارد. یافته‌های این گزارش نشان میدهد که این افراد قراداد های ساختمانی، واردات مواد نفتی و مواد غذایی را انحصار کرده و سالانه میلیاردها دالر از این طریق به مردم ضرر می رسانند.

دیدبان شفافیت از حکومت خواسته تا اقتصاد را از چنگ این زومندان رها سازد.

گزارش صفی الله امین زاده را بشنوید