پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت کودکان پرورشگاهی در بدخشان

شماری از کودکان بی سرپرست در یک پرورشگاه دولتی درشهر فیض آباد از بد شدن وضع معیشتی شان شکایت دارند. برخی از این کودکان گفته اند در حالی‌که هوا سرد شده و برف در و بام خوابگاه آن‌ها را پوشانیده است، آنها هنوز به برق، آب گرم و لباس زمستانی دسترسی ندارند. مسئولان پرورشگاه به بی بی سی گفته اند که برای تامین احتیاجات کودکان به هزینه‌هایی نیاز است که در اختیار ندارند.

جزئیات بیشتر درگزار ش قربان علی همزی از شهر فیض آباد.