پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مخالفت روسیه با محکومیت حمله نیروهای سوری به حلب

روسیه پیش نویس قطعنامه سازمان ملل درباره محکومیت تهاجم نظامی دولت سوربه به شهر حلب را وتو کرده است. این سند از سوی امریکا به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد شده بود. در همین حال فرستاده ویژه سازمان ملل برای سوریه قرار است امروز (جمعه/۲۹ قوس) با دیپلماتهای امریکایی و روسی دیدار کند تا فهرست شرکت کنندگان کنفرانس ماه آینده سازمان ملل در مورد سوریه نهایی شود.

اخضر ابراهیمی فرستاده سازمان ملل برای سوریه امیدوار است تا فهرست شرکت کنندگان در کنفرانس سازمان ملل درباره سوریه، از جمله کشورهایی نظیر ایران و عربستان سعودی، نهایی شود.

قرار است اجلاس ماه آینده در ژنو، طرحی برای انتقال قدرت سیاسی در سوریه ارائه کند که به پایان سی و سه ماه خشونت دراین کشور منجر شود.

سازمان ملل برآورد کرده که دست کم ۱۲۰ هزار نفر در سوریه در طول سه سال جنگ کشته شده اند، دو میلیون و سیصدهزار نفر به خارج از کشور پناه برده اند و بیش از شش میلیون نفر در داخل کشور آواره شده اند.

اجلاس ژنو در مورد سوریه چندبار به تأخیر افتاده بود و دلیل عمده آن اختلاف نظر در مورد شرکت کنندگان اجلاس بود.

این که جایگاه دولت سوریه چگونه تعریف شود و از مخالفین چه جناحهایی در اجلاس شرکت کنند و نیز شرکت کشورهای دخیل در سوریه در منطقه نیز محل اختلاف بوده. ایران که از دولت بشار اسد حمایت می‌کند و عربستان سعودی که مخالفین را پشتیبانی کرده است.

امروز سازمان ملل، امریکا و سوریه شاید هم از ایران و هم از عربستان سعودی برای شرکت در اجلاس دعوت کنند.

در همین حال، اقدام روسیه در تحریم پیش‌نویس قطعنامه سازمان ملل در مورد تهاجم نیروهای دولتی سوریه به شهر حلب، که توسط امریکاییها تهیه شده است، تنش‌های دیپلماتیک را پیشاپیش اجلاس ژنو در مورد سوریه افزایش خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری اسوشیدتر پرس، امریکا پیش نویس قطعنامه پیشنهادی خود را، که همه ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل باید آن را تصویب کنند، از دستور کار خارج کرده، و یک سخنگوی دولت امریکا گفته که این اقدام روسیه برای واشنگتن بسیار نومیدکننده بوده است.

در عین حال، ۵ هفته پیش از آغاز گفتگوهای ژنو، مانع اصلی همچنان باقی است: ادامه اختلاف نظرها میان نیروهای مخالف، در حالی که برخی از این گروه‌ها پیشاپیش گفته اند که توافقات این اجلاس را، هرچه باشد، به رسمیت نخواهند شناخت.