پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ستاره به زودی تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد

یکی از مسئولان سفارت افغانستان در ترکیه می گوید، عمل جراحی پلاستیک برای ساختن بینی و لب ستاره قرار است دوشنبه انجام شود. گفته شده داکتران بررسی های اولیه را انجام داده اند و به زودی ستاره لب و بینی خود را باز خواهد یافت.

اظهارات کارگر نور اوغلی وابسته وزارت بهداشت در سفارت افغانستان در ترکیه، را بشنوید