پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اخضر ابراهیمی: امیدواریم ایران در کنفرانس صلح سوریه در ژنو شرکت کند

اخضر ابراهیمی فرستاده سازمان ملل در امور سوریه، گفته نکته حل ناشده در مورد برنامه کنفرانس صلح ژنو، این است که آیا از ایران هم برای شرکت در آن دعوت شود یا خیر. او پس از دیداری که با مقامات روسی و امریکایی در مورد برگزاری کنفرانس آتی صلح سوریه داشت، این سخن را بر زبان راند. واشنگتن مخالف دعودت ایران در گفتگوهای یاد شده است اما آقای ابراهیمی گفت او صحبت با مقام‌های ایرانی در این باره را ادامه خواهد حتی اگر آن‌ها رسما دعوت نشده باشند.