پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آموزش نیروهای ویژه افغانستان در هند

مقام‌های ارتش هند گفته اند که گروهی از نیروهای ویژه افغانستان را در ایالت راجستان آموزش می‌دهند. این آموزش بخشی از همکاری‌های هند برای تامین ثبات و امنیت در افغانستان عنوان شده است.

در سال‌های اخیر، شماری از افسران نظامی افغان در برنامه‌های آموزشی در هند شرکت کرده اند، اما این اولین باریست که دهلی‌نو زمینه آموزش‌های نظامی برای نیروهای ویژه ارتش افغانستان را فراهم می‌کند.

دولت افغانستان انتظار دارد که با خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 از این‌کشور، هند در بخش تجهیز و آموزش نیروهای افغان نقش اساسی بازی کند.

رجنی پرکاش خبرنگار افغان در دهلی‌نو در این مورد توضیح داده است: