پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیویارک تایمز: یک فرمانده ارتش افغان با طالبان در هلمند آتش بس کرد

روزنامه نیویارک تایمز چاپ آمریکا در مطلبی نوشته است که یک فرمانده ارتش افغانستان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند، با طالبان آتش بس کرده است. براساس گزارش نیویارک تایمز، این فرمانده ارتش افغانستان با هدف برقراری آتش بس با طالبان، حاضر شده بخش هایی از مناطق تحت کنترول خود را به طالبان واگذار کند.

جواد صمیمی این مطلب نیویارک تایمز را مرور کرده است: