پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازنگری شیوه‌های مبارزه با خشونت علیه زنان

داستان ستاره، زنی که شوهرش بینی و لب او را برید، بسیاری از مقام های محلی و فعالان نهادهای مدنی را وادار کرده تا چگونگی مبارزه با خشونت علیه زنان را از نو بررسی کنند. ماریا بشیر رئیس دادستانی هرات با انتقاد از نهادهای که در دفاع از حقوق زنان کار می‌کنند گفته، بسیاری از این نهادها به نام مبارزه با خشونت تجارت می کنند. محمد قاضی زاده گزارش میدهد: