پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازنگری شیوه‌های مبارزه با خشونت علیه زنان در هرات

داستان ستاره، زنی که شوهرش بینی و لب او را برید، بسیاری از مقام های محلی و فعالان نهادهای مدنی را واداشته تا چگونگی مبارزه با خشونت علیه زنان را از نو بررسی کنند. ماریا بشیر رئیس دادستانی هرات با انتقاد از نهادهایی که برای دفاع از حقوق زنان فعالیت می کنند گفته، بسیاری از این نهاد ها به نام مبارزه با خشونت تجارت می کنند. محمد قاضی زاده گزارش میدهد